Město posloužilo Historické dílně jako pramen

7. říjen 2019

Především pro pedagogy humanitních věd proběhla v Opavě aktivita s názvem „Historická dílna – Město jako pramen”, kterou realizovali lektoři Karlovy univerzity v Praze a spolku Za Opavu. Hlavním cílem dílny bylo místně zakotvené učení. “Aktivita se zaměřila na fenomén města a možnosti jeho využití jako historického a školního pramene,” vysvětlila garantka aktivity Kateřina Skalíková. Podle ní se snažili účastníci dílny společně hledat odpovědi na otázky, jakými způsoby můžeme ve veřejném prostoru hledat stopy minulosti nebo co utváří identitu současné Opavy. “Workshop byl koncipován jako otevřená platforma pro sdílení zkušeností a vzájemnou diskuzi učitelů dějepisu i dalších humanitních předmětů, studentů, muzejních pedagogů a edukačních pracovníků památkových objektů, kteří se akce zúčastnili,” dodala Kateřina Skalíková. Po teoretickém úvodu se účastníci vypravili do veřejného prostoru a definovali například prostor za Slezankou pomocí přívlastků a historických fotografií nebo se snažili orientovat pomocí fotostezky a díky architektonickým detailům. “Zkoušeli jsme také na budově České spořitelny, co nám může prozradit fasáda historického objektu,” doplnila Kateřina Skalíková. V odpolední části Historické dílny pak účastníci diskutovali nad probranými tématy a zabývali se otázkami, zda lze využít místopis ve výuce nebo jak pracovat s prameny či zda a jak je možné zapojit do výuky historie moderní média.

Milan Freiberg

 

Související příspěvky