Metodické setkání ředitelek mateřských škol

8. duben 2020
volno 19 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Téma:  Kompetence ředitelky prakticky, operativní řízení mateřské školy

Určeno: vedoucím pracovníkům MŠ

O čem to bude: Náplní vedoucího pracovníka je postihnout všechny oblasti řízení školy, tedy oblast koncepční a operativní. Pracovní kolektiv je živý organismus, jehož funkce mají své zákonitosti, vzájemně se propojují a ovlivňují. Pomocí jednoduchých cvičení si vyzkoušíme, které činnosti jednotlivé oblasti zahrnují, jak jsou vzájemně propojeny a jak je efektivně praktikovat.

Přehled témat:

  1. Vymezení činnosti MŠ v rámci vyšších struktur, legislativní vymezení organizace, práva a povinnosti školy (cvičení: náplň koncepční a operativní složky vedení)
  2. Koncepční složka vedení školy – naplňování vize školy v souladu s rozvojem členů pracovního kolektivu, čím škola podporuje rozvoj členů a čím brzdí, kde je rozpor mezi potřebami členů a potřebami celku, do jaké míry je rozpor nápomocný rozvoji členů.
  3. Operativní řízení školy, struktura řízení a delegování pracovních činností

Lektoři:  Mgr. Iva Drholecká (KVIC Opava)          

Čas realizace:  9:00 – 13:15

Místo realizace:  KVIC Opava (Hany Kvapilové 20)

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze uvedený odkaz: https://www.kvic.cz/kurz/5326982001/Kompetence_reditelky_MS_prakticky_Operativni_rizeni_

Přihlašujte se nejpozději 15 dnů před konáním akce.

Garant akce: PhDr. Eva Cveková