Metodické setkání ředitelek MŠ představilo inovativní formu zápisu do škol

3. prosinec 2019

Cílem aktivity s podtitulem Zápis do ZŠ radostný, klidný a přátelský, bez stresu a napětí bylo přítomné seznámit s  inovativní formou zápisu dětí do základní školy, která spočívá ve spolupráci učitelek MŠ a ZŠ nejen v průběhu zápisu, ale mnohem dřív. Aktivitu lektorovala Zuzana Pavelová ze SPC Srdce v Opavě. Samotný zápis lze vést podle ní například tak, že si učitelky MŠ na zápis připraví aktivity, při nichž představí děti, jejich dovednosti, vědomosti, komunikaci a vybudovanou spolupráci. Druhou část vedou paní učitelky ze školy, aby se dětem představily a vyzkoušely navázat kontakt s dětmi. Vše sledují rodiče předškoláků. Lektorka představila i možný obsah zápisu, který doplnila ukázkami pracovních listů a dalšími podnětnými příklady z praxe. Tato praxe je ideální pro subjekty, jejíž součástí je MŠ a ZŠ. Obdobné aktivity dle slov některých zúčastněných probíhají, i když je pořád co zlepšovat.

Druhá část semináře byla zaměřena na školní zralost, lektorka  předložila  náměty pro rozvoj předškolních percepčně motorických dovedností nutných k zápisu. Podrobněji se věnovala jedné z velmi důležitých oblastí pro školní způsobilost – předmatematickým představám. Význam této části byl v tom, že lektorka byla některými ředitelkami pozvána přímo do MŠ. V tom vidím přínos aktivity a také.

Třetí část byla zaměřena na úskalí (fenomén) dnešní doby, a sice na konstatování toho, čeho se matky dnešní doby dopouštějí a může to mít vliv na vývoj dítěte. Rozvinula se diskuze a opět jsme si uvědomily důležitost předškolního vzdělávání –připravit dítě na úspěšný  start do života. “Setkání proběhlo v příjemné a podnětné atmosféře a pro všechny zúčastněné bylo velmi přínosné a odměnily lektorku potleskem,” komentovala setkání garantka akce Eva Cveková.