Metodické setkání ředitelek MŠ přineslo mnoho zajímavých podnětů

6. listopad 2018

Přes třicítka zájemců stran vedoucích učitelů a ředitelů mateřských škol se zúčastnila setkání v Obecním domě v Opavě. Workshop cílil na prodiskutování předem daných témat, která jsou v praxi označována za problematická a trápí řadu pedagogických pracovníků. Jednalo se především o diskusi nad správným postupem při řešení stížností, kvalifikace pedagogických pracovníků, nutné formy komunikace pedagogických pracovníků s rodiči, plán pedagogické podpory. Účastníci byli rovněž seznámeni s vybranými právními předpisy a upozorněni na novelizaci některých zákonů. Vřelý dík patří PhDr. Haně Slané (ředitelce České školní inspekce Moravskoslezského inspektorátu), která mimo jiné zdůraznila, jakou pomoc pedagogickým pracovníkům nabízí právě Česká školní inspekce.