Metodické setkání vedoucích pracovníků MŠ – 3. setkání

3. prosinec 2019
volno 0 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Zápis do ZŠ radostný, klidný a přátelský, bez stresu a napětí.

Obsah: aktivita je určena vedoucím pracovníkům  a učitelkám mateřských škol a  pedagogům 1. stupně základních škol.

Informace k aktivitě:

  1. blok – nastíní inovativní formu zápisu dětí do základní školy ve spolupráci s učitelkami MŠ, účastníci se seznámí s  možným obsahem zápisu, ukázkami pracovních listů zápisů …..ověříme si příklady dobré praxe
  2. blok – bude zaměřen na školní zralost – zásobník nápadů na úkoly z jednotlivých oblastí předškolních percepčně motorických dovedností nutných k zápisu a hlavně se budeme věnovat jedné z velmi důležitých oblastí pro školní způsobilost – předmatematickým představám.

Lektor:  Mgr. Zuzana Pavelová, PPP Opava

Čas konání: 9:00 – 11:30

Místo realizace: Matiční dům Opava, budova Pedagogicko-psychologické poradny, Rybí trh 177/8

Hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Garant akce: PhDr. Eva Cveková – 722 912 638