Metodické setkání vedoucích pracovníků MŠ. Kompetence ředitelky MŠ prakticky, operativní řízení MŠ

30. září 2020
volno 9 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  vedoucím pracovníkům MŠ

O čem to bude:  Náplní vedoucího pracovníka je postihnout všechny oblasti řízení školy, tedy oblast koncepční a operativní. Pracovní kolektiv je živý organismus, jehož funkce mají své zákonitosti, vzájemně se propojují a ovlivňují. Pomocí jednoduchých cvičení si vyzkoušíme, které činnosti jednotlivé oblasti zahrnují, jak jsou vzájemně propojeny a jak je efektivně praktikovat.

Přehled témat:

  1. Vymezení činnosti MŠ v rámci vyšších struktur, legislativní vymezení organizace, práva a povinnosti školy (cvičení: náplň koncepční a operativní složky vedení)
  2. Koncepční složka vedení školy – naplňování vize školy v souladu s rozvojem členů pracovního kolektivu, čím škola podporuje rozvoj členů a čím brzdí, kde je rozpor mezi potřebami členů a potřebami celku, do jaké míry je rozpor nápomocný rozvoji členů.
  3. Operativní řízení školy, struktura řízení a delegování pracovních činností

Lektoři:  Mgr. Iva Drholecká (KVIC Opava)          

Čas realizace:  9:00 – 13:15

Místo realizace:  KVIC Opava, Hany Kvapilové 20

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou neúčast omluvte u garanta akce.

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková