Metodický klub matematiky má za sebou druhé setkání v tomto školním roce

26. únor 2020

Druhé setkání metodického klubu pro učitele matematiky v rámci aktivity Učitelská kavárna proběhlo 26. února v ZŠ Štítina. Aktivitu vedl Mgr. Libor Klubal.  Cílem školení bylo naučit účastníky pracovat s internetovou aplikací Socrative, aktivně ji používat nejen k ověřování znalostí, ale hlavně k individualizaci výuky. V první části školení se účastníci naučili pracovat v aplikaci jako učitel :
– připravovat krátké návodné otázky pro aktivizaci žáků a rychlé opakování na začátku hodiny
– používat rychlé testové příklady pro okamžité ověření  právě procvičovaného učiva
– využívat aplikaci pro  zadávání diferencovaných úloh pro nadané; nebo naopak slabé žáky.

Ve druhé části školení se učitelé přihlásili k aplikaci jako žáci a zkoušeli si konkrétní cvičení. “Práce probíhala  současně na tabletech i na počítači. Během celého  školení kladli účastníci lektorovi konkrétní dotazy a řešili vzniklé problémy. Cíl školení byl splněn,” uvedla garantka akce Eva Cveková.

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008638) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Související příspěvky