Nebojme se „poskytování první pomoci“ – 3. kurz (1. setkání)

21. leden 2020 - 28. leden 2020
volno 0 ze 29 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ

Obsah:  Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, oběhu, první pomoc u bezvědomí, zvládání aspirace zvládání základní obvazové techniky a postupy u nejčastějších dětských úrazů, alergické a horečnaté stavy, zástava krvácení, úrazy hlavy, jejich projevy a další). Cílem je osvojit si základní dovedností a postupy z oblasti první pomoci prostřednictvím praktických cvičení v modelových situacích.

Lektorky: Pedagožky Střední zdravotnické školy v Opavě – Mgr. Jana Benšová, Mgr. Helena Glogarová

Termín:  Aktivita s časovou dotací 6 vyučovacích h, probíhá ve dvou setkáních

  1. setkání – 21. ledna 2020 (úterý)
  2. setkání – 28. ledna 2020 (úterý)

Čas realizace:  16.00 – 18.15

Místo realizace:  ZŠ Opava-Komárov

Účastnický poplatek:    žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Poznámka:  účastník obdrží stručný manuál

Garant akce:   PhDr. Eva Cveková, cvekova@masopavsko.cz, tel. 722 912 208