Nebojme se „poskytování první pomoci“ – 1. kurz

21. listopad 2019
volno 0 ze 14 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ

Obsah:  Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, oběhu, první pomoc u bezvědomí, zvládání aspirace zvládání základní obvazové techniky a postupy u nejčastějších dětských úrazů, alergické a horečnaté stavy, zástava krvácení, úrazy hlavy, jejich projevy a další). Cílem je osvojit si základní dovedností a postupy z oblasti první pomoci prostřednictvím praktických cvičení v modelových situacích.

Lektorky:  pedagožky Střední zdravotnické školy v Opavě – Mgr. Jana Benšová, Mgr. Helena Glogarová

Termín:  aktivita s časovou dotací 6 vyučovacích hodin, probíhá ve dvou setkáních:

  1. setkání – 21. 11. 2019 čtvrtek

Čas realizace: 16.00 – 18.15

Místo realizace: ZŠ a MŠ Velké Heraltice, Školní 228 – budova ZŠ

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Poznámka: účastník obdrží stručný manuál a certifikát

Garant akce: PhDr. Eva Cveková

 

 

Související příspěvky