Nebojme se „poskytování první pomoci“

14. listopad 2019 - 21. listopad 2019
volno 0 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  Pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ

Obsah:  Aktivita zahrnuje nácvik praktických dovedností učitelů v dětské první pomoci, odstraňování strachu a nejistot v poskytování první pomoci (např. hodnocení stavu vědomí, dechu, oběhu, první pomoc u bezvědomí, zvládání aspirace zvládání základní obvazové techniky a postupy u nejčastějších dětských úrazů, alergické a horečnaté stavy, zástava krvácení, úrazy hlavy, jejich projevy a další). Cílem je osvojit si základní dovedností a postupy z oblasti první pomoci prostřednictvím praktických cvičení v modelových situacích.

Lektorky:  Pedagogové Střední zdravotnické školy v Opavě – Mgr. Jana Benšová, Mgr. Helena Glogarová

Termín:  Aktivita s časovou dotací 6 vyučovacích hodin, probíhá ve dvou

  1. setkání – 14. 11. 2019 čtvrtek
  2. setkání – 21. 11. 2019 čtvrtek

Čas realizace: 16.00 – 18.15

Místo realizace:  Ve zvoleném školním subjektu

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Poznámka: Účastník obdrží stručný manuál a certifikát

Garant akce: PhDr. Eva Cveková