No Future: Budoucnost české společnosti v souvislosti s výchovou a vzděláváním

11. únor 2020
volno 24 ze 40 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům

O čem to bude:  Analytik a komentátor a vedoucí komunikace společnosti EDUin Bob Kartous v rámci Učitelské kavárny pro pedagogy všech aprobací představí svůj pohled na výchovu a vzdělávání od předškolního stupně po střední školy v kontextu dnešní společnosti.

Čas realizace:   15:00 – 17:00

Místo realizace:  KUPE, Opava

Kapacita:  40

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity), případně na e-mail garanta akce Milana Freiberga: freiberg@masopavsko.cz

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.