Ověřování úrovně žáků 4. ročníku ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti (SCIO testování včetně celoroční metodické pomoci učitelům)

24. září 2020
volno 8 ze 8 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   žákům 4. třídy ZŠ

SCIO nabízí:

  • určit výchozí úrovně gramotností žáků – online testování žáků
  • zpřístupnit portál Svět gramotnosti pro zapojené žáky a jejich pedagogy
  • sestavit celoroční plán rozvoje gramotností a doporučit metodiky
  • doporučit  vhodné aktivity do hodin, knížky, deskové hry a aplikace
  • připravit navazující semináře a workshopy pro učitele
  • poskytnout individuální a souhrnnou zprávu žákům, škole

Lektoři:  zástupci SCIO

Místo realizace:   ZŠ Opava, Otická 18 (semináře pro pedagogy)

Čas realizace:  24. 9. 2020  od 13:30 do 16:00 (úvodní seminář pro pedagogy)

Poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Garant akce: PhDr. Eva Cveková

Přihlášené školy: ZŠ Otická, Opava; ZŠ Edvarda Beneše, Opava; ZŠ Ochranova, Opava; ZŠ T. G. Masaryka, Opava; ZŠ Nový svět, Opava; ZŠ a MŠ Skřipov; ZŠ a MŠ Pustá Polom; ZŠ a MŠ Malé Hoštice.

V případně zájmu o testování, kontaktujte garantku akce Evu Cvekovou.