Pedagogové se učili hodnotit podle Líného učitele

4. prosinec 2019

Líný učitel. To je koncepce, kterou v Opavě již několikrát představil Robert Čapek. Tentokrát přijel ukázat pedagogům, jak může jeho “Líný učitel” hodnotit žáky. V průběhu semináře, který se uskutečnil 4. prosince 2019 v KUPE,  si účastníci rozšířili své poznatky z oblasti hodnocení žáků, seznámili se s různými způsoby a možnostmi hodnocení žáků nejen ze strany pedagoga, ale také z oblasti vzájemného hodnocení žáků. To vše úzce souvisí s filozofií vzdělávacího působení na žáky, která by měla být především pozitivně působící a nesoutěživá, která podporuje vhodné edukační klima. Účastníci si prakticky vyzkoušeli různé způsoby hodnocení žáků a získali i další praktické náměty do své praxe. “Dalším z témat, která se na semináři probírala,  bylo uvědomění si limitů klasického způsobu hodnocení a především jeho minimálních motivačních dopadů,” uvedla garantka akce Daniela Nováková. Účastníci setkání si kromě jiného také rozšířili znalosti o jiné způsoby hodnocení a uvědomili si jejich dlouhodobé přínosy.

 

Související příspěvky