Pedagogové se učili zvládat emočně vypjaté situace ve škole

17. leden 2020

Školní psycholog a lektor Martin Hofman přijel již podruhé do Opavy v rámci aktivity MAP Opavsko II.  Tentokrát s tématem, jak zvládat akutní, emoční a stresově vypjaté situace v procesu vzdělávání. V průběhu celodenního workshopu si účastníci rozšířili své poznatky z oblasti biologických základů lidské emocionality a určitých zákonitostí v prožívání jednotlivých emocí. Důraz byl kladen na hledání způsobu citlivého usměrnění prožitku dané emoce, nikoli jejího potlačení. “Účastníci byli s workshopem spokojeni a v rámci zpětné vazby si vyžádali navazující setkání, které by bylo směřováno k praktickým ukázkám, jak komunikovat s člověkem, který prochází emočně vypjatým stavem,” uvedla garantka aktivity Daniela Nováková.

 

Související příspěvky