Pedagožky hledaly inspiraci pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami

20. březen 2019

Sdílení dobré praxe při práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. To bylo hlavní téma výjezdní exkurze do Základní školy Raškovice u Frýdku-Místku, kam v rámci MAP Opavsko II vyrazili pedagogičtí pracovníci z Opavska. Volbu hostitelské školy zdůvodnila garantka akce Lucie Stanjurová. „Na základní škole Raškovice  je vzděláván vysoký počet žáků se SVP,” uvedla s tím, že akce se zúčastnili pedagogové a asistenti pedagoga z Opavska, kteří měli možnost navštívit výuku ve zdejší škole. V úvodu setkání ředitelka škola Mgr. Kachtíková seznámila účastníky výjezdní exkurze se školou, se skladbou dětí a vysvětlila, jaká opatření na škole realizují na podporu dané skupiny žáků (AP, tandemová výuka apod.). Přítomni pedagogové a asistenti pedagoga se poté zúčastnili dvou hodin ve dvou třídách vyššího stupně, ve kterých jsou vzdělávání žáci s SVP (LMP, porucha autistického spektra) a ve kterých zároveň probíhá tandemová výuka pedagoga, speciálního pedagoga a kde zároveň působí asistent pedagoga. „Po absolvování náslechů proběhla společná konzultace účastníků s pedagogy zdejší školy, proběhl rozbor daných hodin a účastníci měli možnost si vyměnit zkušenosti z dané oblasti. Akce měla pozitivní odezvu a přítomným účastníkům přinesla mnoho inspirace. Mohli se také seznámit s pomůckami, které se na škole při práci se žáky se SVP využívají,“ uvedla Lucie Stanjurová.