Podpora práce asistentů pedagoga, školních asistentů – 2. společné setkání      

11. březen 2020
volno 10 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Kvůli mimořádnému opatření vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol s účinnost jsme byli nuceni akci zrušit. O dalším vývoji vás budeme informovat

Určeno:  asistentům pedagoga, školním asistentům

O čem to je:  Cílem aktivity je zajištění metodické podpory asistentů pedagogů a školních asistentů zaměřené na úspěšné zvládnutí jejich povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k jeho zákonným zástupcům a k týmu spolupracovníků i dalších odborníků.

Témata setkání vycházejí z aktuálních potřeb asistentů pedagoga a školních asistentů, např.: specifika a potřeby jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – individuální možnosti a schopnosti žáka, účelné formy podpory žáka, využití vhodných metodických materiálů, didaktických a kompenzačních pomůcek, speciální přístupy a metody práce, individuální vzdělávací plán (IVP) atd.

Lektor: Mgr. Olga Kusá

Čas realizace: 10:00 – 16:00

Místo realizace:  LoveCoWork, Na Rybníčku 56, Opava

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení: Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce: Ing. Daniela Nováková