Podpora práce asistentů pedagoga, školních asistentů – společná setkání – 1. setkání

4. listopad 2019
volno 2 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: Asistentům pedagoga, školním asistentům

O čem to je: Cílem aktivity je zajištění metodické podpory asistentů pedagogů a školních asistentů zaměřené na úspěšné zvládnutí jejich povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k jeho zákonným zástupcům a k týmu spolupracovníků i dalších odborníků.

Témata setkání vycházejí z aktuálních potřeb asistentů pedagoga a školních asistentů, např.: specifika a potřeby jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – individuální možnosti a schopnosti žáka, účelné formy podpory žáka, využití vhodných metodických materiálů, didaktických a kompenzačních pomůcek, speciální přístupy a metody práce, individuální vzdělávací plán (IVP) atd.

Lektor: Mgr. Olga Kusá

Čas realizace: 10:00 – 16:00

Místo realizace: Lovecowork, Na Rybníčku 56, Opava

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce: Ing. Daniela Nováková