Podpora práce školních psychologů – 2. společné setkání

2. prosinec 2019
volno 10 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  školním psychologům

Obsah:  Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto metodických mohou školní psychologové sdílet své zkušenosti a pohledy na otázky, které každodenně řeší na svých školách.

Lektor:  Mgr. Kateřina Dobešová

Termín:  2. 12. 2019

Čas realizace:  9:00 – 12:00

Místo realizace:  LoveCoWork, Na Rybníčku 56, Opava

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Mgr. Lucie Stanjurová (bude předáno novému členu týmu MAP)