Podpora práce školních psychologů – pravidelná setkání

15. září 2020
volno 10 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  školním psychologům

O čem to je:  Cílem aktivity je zajištění metodického vedení školních psychologů z regionu a vytvoření prostoru pro jejich setkávání a sdílení. V rámci těchto metodických setkání mohou školní psychologové sdílet své zkušenosti a pohledy na otázky, které každodenně řeší na svých školách.

Lektor:  Mgr. Kateřina Dobešová

Čas realizace:  9:00 – 12:00

Místo realizace: LoveCoWork, Na Rybníčku 56, Opava

Účastnický poplatek:  Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková