Systematický úvod – práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ (2. kurz)

25. srpen 2020
volno 0 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  učitelům MŠ a ZŠ

Obsah:  Nadané děti a nadaní žáci jsou ve školách určitě přítomni. Bohužel vzhledem k tomu, že jich “není tolik” jako žáků tzv. většinové žákovské populace, bývají stále opomíjeni. Není to však jen kvůli jejich malému počtu, ale také kvůli mýtům, které o nadaných přetrvávají. Seminář nabídne průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes, typologii nadaných, modely nadání či typologii inteligence a představí specifika a potřeby nadaných žáků. Bude doplněn o doporučení vhodných strategií práce s nadanými žáky napříč věkovým spektrem a  praktickými radami, jak s nadanými jedinci efektivně komunikovat

Lektorka: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Čas realizace: 9:00 – 11:30

Místo realizace: ZŠ a MŠ Pustá Polom

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková, tel. 722 912 208

Financováno z prostředků projektu MAP Opavsko II.