Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 1. kurz

12. březen 2020
volno 2 ze 33 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  učitelům MŠ a ZŠ (opavské školy)

O čem to bude:    Nadané děti a nadaní žáci jsou ve školách určitě přítomni. Bohužel vzhledem k tomu, že jich “není tolik” jako žáků tzv. většinové žákovské populace, bývají stále opomíjeni. Není to však jen kvůli jejich malému počtu, ale také kvůli mýtům, které o nadaných přetrvávají. Seminář nabídne průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes, typologii nadaných, modely nadání či typologii inteligence a představí specifika a potřeby nadaných žáků. Bude doplněn o doporučení vhodných strategií práce s nadanými žáky napříč věkovým spektrem a  praktickými radami, jak s nadanými jedinci efektivně komunikovat

Lektorky:   doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Čas realizace:  14:00 – 16:30

Místo realizace:   ZŠ T. G. Masaryka, Opava

Kapacita:  30 účastníků

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Aktivita je již plně obsazena.

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková