Práce s nadanými žáky v MŠ a ZŠ – 1. kurz

volno 13 ze 18 místPŘIHLÁSIT SE

Ve školním roce 2019/2020 proběhne seminář pro pedagogy opavských škol na ZŠ T. G. Masaryka. Přesný termín realizace bude zveřejně na podzim 2019.

Určeno:  Učitelům MŠ a ZŠ

Obsah:  Nadané děti a nadaní žáci jsou ve školách určitě přítomni. Bohužel vzhledem k tomu, že jich “není tolik” jako žáků tzv. většinové žákovské populace, bývají stále opomíjeni. Není to však jen kvůli jejich malému počtu, ale také kvůli mýtům, které o nadaných přetrvávají. Seminář nabídne průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes, typologii nadaných, modely nadání či typologii inteligence a představí specifika a potřeby nadaných žáků. Bude doplněn o doporučení vhodných strategií práce s nadanými žáky napříč věkovým spektrem a  praktickými radami, jak s nadanými jedinci efektivně komunikovat

Lektorka:  doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.

Termín: leden – červen 2020

Čas realizace: 14:00 – 16:30

Místo realizace: ZŠ T. G. Masaryka, Opava

Přihlášení: Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II.

Garant akce:  PhDr. Eva Cveková, tel. 722 912 208

Financováno z prostředků projektu MAP Opavsko II.