Pracovní skupina na podporu aktivních dětí znovu jednala

10. duben 2019

Pracovní skupina zaměřená na aktivní děti se znovu sešla 10. dubna 2019 v LoveCoWork v Opavě. Stěžejním bodem, který členové řešili, bylo popsání hlavních problémů a jejich příčin v oblasti podpory aktivního občanství u dětí a mládeže.

Pracovní skupina zároveň navrhla konkrétní aktivity, kterými by se tyto problémy daly řešit. Například: podporou zavedení školních parlamentů do praxe škol, uspořádání veletrhu aktivit na téma aktivní občanství s cílem sdílení dobré praxe a zajištění vrstevnických programů v oblasti prevence rizikových jevů chování na základních školách v regionu a nebo rozšíření projektu Adoptuj si svého zastupitele, který běží v rámci Opavského zastupitelstva dětí a mládeže, i na další školy.

Milan Freiberg, PR manažer MAS Opavsko z. s.