Pracovní skupina pro aktivní děti se sešla podruhé

13. únor 2019

Pracovní skupina zaměřená na aktivní děti se na svém druhém setkání 13. února 2019 zabývala kromě jiného SWOT analýzou zaměřenou na podporu rozvoje aktivního občanství u dětí a mládeže ve formálním i neformálním vzdělávání. Úvod setkání byl věnován “zahřívacím” rozhovorům na téma, co si členové skupiny představují pod pojmem aktivní občanství a zapojení do veřejného, politického a občanského života. Různorodá skupina složená z aktivních studentů, zástupců mládežnických parlamentů, školních metodiků prevence a koordinátorů dobrovolníků se shodla na tom, že aktivní občanství by mělo znamenat zapojení do dění kolem sebe, ve své komunitě, obci, městě a snahu aktivně se podílet na změně toho, co se nám ve svém okolí nelíbí. Účastníci se seznámili také s předběžnými výsledky dotazníkové šetření mezi řediteli škol a koordinátoŕy MAP. Z tématu aktivních žáků například vyplynulo, že parlamenty jsou jen na 40 procentech škol, které se do šetření zapojily. Při tvorbě SWOT analýzy zástupci skupiny došli kromě jiného k tomu, že silnou stránkou je to, že současná generace má daleko větší možnost k vyjádření než generace minulé. Ke slabým stránkám zařadili malou motivace dětí i učitelů své názory veřejně projevovat. Jako příležitost označili kromě jiného širokou nabídku možností, jak se aktivně do dění kolem sebe zapojit. Hrozbou by mohlo být přesycení informacemi a aktivitami, a to nejen na školách. Následující setkání pracovní skupiny se uskuteční 10. dubna od 14:30 opět v LoveCoWork v Opavě.

Milan Freiberg