Pracovní skupina pro aktivní děti zahájila svou činnost

5. prosinec 2018

Pracovní skupina pro podporu aktivních dětí a žáků nazvaná příznačně Do toho! se sešla na své první schůzi 5. 12. v LoveCoWork v Opavě za účasti zástupců neziskové sféry, pedagogů dvou opavských škol a také pedagožky Základní školy Hradec nad Moravicí. Diskuse se vedla také o tipech a námětech, jak podchytit zájem mladých lidí, jak směřovat jejich aktivitu a také jak je navzájem propojovat a umožnit jim sdílet jejich zkušenosti a příklady dobré praxe. Na jednom z příštích zasedání by členové pracovní skupiny rádi do práce zapojili přímo žáky a děti a vyslechli si jejich podněty a nápady.

Milan Freiberg