Pracovní skupiny

Svět čtenářské gramotnosti (PS pro rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Mgr. Eva Krzywoňová KVIC Opava vedoucí 1. stupeň ZŠ, ICT odborník
Mgr. Denisa Baraňáková ZŠ Nový svět, Opava členka 1. a 2. stupeň ZŠ
Mgr. Magda Krasnokutská ZŠ Otická, Opava členka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Věra Kořistková ZŠ E. Beneše, Opava členka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Martina Pácáltová ZŠ Nový svět, Opava členka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Kateřina Pavlíčková ZŠ Labyrint, Lhota členka 1. a 2. stupeň ZŠ
Mgr. Edita Kubalová ZŠ Ochranova členka 1. a 2. stupeň ZŠ
Mgr. Blanka Drozdková ZŠ a MŠ Kyjovice členka lídr ČG – expert

Svět matematické gramotnosti (PS pro rozvoj matematické gramotnosti)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Mgr. Edita Dostálová Matematika 2+2 vedoucí  1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Mgr. Libuše Kovářová ZŠ T. G. Masaryka, Opava členka 1. a 2. stupeň ZŠ, ICT odborník
Mgr. Václav Dostál SZŠ Opava, Matematika 2+2 člen SŠ, ICT odborník
Mgr. Petra Galvasová MŠ Šrámkova, Opava členka
Mgr. Gabriela Lacková MŠ Hradec nad Moravicí členka
Mgr. Petra Černínová ZŠ T. G. Masaryka, Opava členka 1. stupeň ZŠ

Škola pro praktický život (PS pro lepší uplatnění v budoucím osobním i profesním životě)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Pavel Vojkůvka MSŠZe Opava vedoucí ICT odborník
Walo Hinterberger Okresní hospodářská komora Opava člen zástupce podnikatelů
Zuzana Jurečková PPP Opava členka kariérové poradenství
Kateřina Dobešová Centrum inkluze členka školní psycholog
Petr Rypl Slezská univerzita Opava člen kariérové poradenství na VŠ
Libuše Martínková ZŠ Otická, Opava členka pedagog s min. 5 letou praxí
Lenka Stránská Úřad práce ČR, Opava členka kariérový poradce ÚP
Miluše Psotová Okresní hospodářská komora Opava členka předsedkyně OHK Opava

Můj region – moje rodina (PS pro rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Dalibor Halátek Za Opavu, z. s. člen regionální projekty
Kateřina Meletzká Lesní klub V koruně stromu, Raduň členka přírodní pedagogika
potřeba volné hry
bezpečné riziko
Zdeňka Häuserová Cesta doteku členka intuitivní pedagogika
zážitková pedagogika
Arnošt Klein Masarykova střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola, Opava (ředitel) člen Celoživotní vzdělávání v oblasti zahradnictví, zemědělství, přírodovědy
Veronika Hlubková Vzdělávací centrum Tereza, spolek za Opavu, rodič členka přírodovědné vzdělávání, badatelsky orientovaná výuka
Petr Jureček ZŠ Labyrint, Lhota člen edukační programy a komunitní projekty

Aktivní děti (PS pro podporu aktivních dětí a žáků)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Pavla Jurčová Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace vedoucí pedagog
Eva Halfarová ZŠ, Šrámkova 4, p. o. člen podpora aktivního občanství dětí, OSV
Iva Kramná ELIM Opava, Dobrovolnické centrum člen rozvoj dobrovolnictví
Karolína Konarská Mendelovo gymnázium, koordinátorka Opavského zastupitelstva dětí a mládeže člen aktivní studentka
Markéta Mazurová ZŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava, p. o. člen podpora aktivního občanství dětí, OSV

PS Finančně-podpůrná

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Daniel Matyášek Základní škola Štítina vedoucí  ředitel ZŠ
Hana Kroupová ZŠ Nový svět, p. o. člen ředitelka ZŠ
Martina Heisigová Magistrát města Opavy, vedoucí Odboru rozvoje města a strategického plánování člen rozvoj města Opava
Radim Čech Obec Skřipov člen starosta obce
Silvie Křížová ZŠ Boženy Němcové, Opava, p. o. člen ekonomka ZŠ
Pavel Gregor ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice člen ředitel ZŠ
Leoš Tesárek ZŠ a MŠ Raduň člen ředitel ZŠ
Andrea Štenclová Magistrát města Opavy – pověřena řízením odboru školství členka vedoucí odboru školství
Helena Kozáková Magistrát města Opavy, Odbor sociálních věcí, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí členka vedoucí odboru OSPOD
Eva Starečková ZŠ a MŠ Slavkov, p. o. členka ředitelka ZŠ

Společně k úspěchu (PS pro rovné příležitosti)

Jméno a příjmení Organizace Role v PS Zodpovědnost
Mgr. Katarína Dubělčíková Jekhetane, Centrum inkluze vedoucí společné vzdělávání, prevence, spolupráce škol s NNO apod.
Mgr. Marta Kolaříková Slezská univerzita Opava členka společné vzdělávání, DVPP, příprava budoucích pedagogů
Mgr. Zuzana Jurečková PPP Opava členka poradenské služby školám, metodická podpora PP
Mgr. Kateřina Prchalová ZŠ Havlíčkova, Opava  členka společné vzdělávání, řízení školy, poradenství; pedagog s 5 let praxí
Mgr. Zuzana Pavelová SPC Srdce, Opava  členka poradenské služby školám, metodická podpora PP
Bc. Iveta Millerová Agentura pro sociální začleňování  členka definování cílů PS, propojení s ASZ
Mgr. Jana Kaniová ZŠ Šrámkova, Opava  členka společné vzdělávání, vedení PP/školy