Předávání odpovědnosti žákům aneb Demokracie ve škole. Workshop pro koordinátory školních parlamentů

27. únor 2020
volno 11 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  koordinátorům školních parlamentů a ředitelům základních škol

O čem to bude: Workshop je určen pro ředitele škol a koordinátory již fungujících školních či žákovských parlamentů, ale i pro ty, kteří chtějí parlamenty teprve zakládat. Při přihlášení (stačí formou e-mailu) prosíme o upřesnění, do které kategorie spadáte, a zda se bude koordinátor parlamentu setkání účastnit spolu s ředitelem školy.

Lektor:  Hana Wiedemanová (lektorka CEDU – Centra pro demokratické učení a koordinátorka žákovského parlamentu při ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov)

Čas realizace: 12:15 – 15:00

Místo realizace:  Gastrocentrum Slezské univerzity v Opavě, Hradecká 665/17

Kapacita: 20

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Mgr. Milan Freiberg (freiberg@masopavsko.cz)