Příběhy našich sousedů

Určeno: žákům základní školy (8. – 9. třída) a jejich pedagogům

Obsah aktivity:   Žákovský dokumentaristický projekt zaměřený na sociální a občanské kompetence. Projekt nabízí alternativní způsob výuky, kdy se žáci zábavnou formou dozvědí nejen mnoho ze života osobností žijících v bezprostředním okolí a z moderních dějin, ale především se naučí aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním.

Lektoři: Post Bellum, o . p. s.

Termín: září 2019 – březen 2020

Místo realizace:  přihlášené ZŠ na Opavsku

Kapacita:  5 – 7 žákovských týmů

Účastnický poplatek:   Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:   Aktivita je již plně obsazena. V tomto školním roce se jí účastní ZŠ B. Němcové, Opava, ZŠ Havlíčkova, Opava, v jednání je ZŠ Raduň, ZŠ Slavkov, ZŠ Skřipov

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková