Přírodní zahrady poskytly pedagogům nápady do výuky

3. květen 2019

Jednodenní zájezd 3. května 2019 byl určen především všem zájemcům o učení venku a témata EVVO (koordinátory EVVO, pedagogy, zástupce neziskových organizací a střediska volného času). V průběhu dne se zúčastnili přítomní celkem tří komentovaných prohlídek těmito přírodními zahradami:

Centrum Veronica v Hostětíně

Na exkurzi přírodní zahradou v Hostětíně se účastníci dozvěděli, co jsou to přírodní zahrady,jaké jsou způsoby podpory biodiverzity či množnosti hospodaření. Účastníci shlédli prostory interiéru centra a následně zahrady a sadu. Dozvěděli se o aktivitách a výukových programech, které jsou v centru realizovány. Byli informováni o cílových skupinách, pro které jsou programy a aktivity organizovány a o specifických přístupech ke každé z nich.

Otevřené zahrady v Brně

Předmětem prohlídky bylo výukové centrum Otevřená zahrada, které se nachází v centru Brna na severní straně hradu Špilberk. Lektoři přítomné provedli pasivními budovami a představili šetrné technologie. Účastníci navštívili Výukovou zahradu čtyř živlů a přírodní Boromejskou zahradu. Během výkladu se dozvěděli o výukových programech a kurzech, které se v zahradách realizují. Prohlídka pasivní stavbou s výkladem byla také velmi zajímavá.

Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, Brno – Soběšice

Pracoviště Lipky Jezírko se nachází v malebném prostředí lesů poblíž brněnských Soběšic. Těžištěm činnosti Jezírka jsou ekologické výukové programy pro školy, které byly přítomným podrobně představeny. Velká část výuky přitom probíhá přímo v lese a umožňuje tak názorné učení a osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu k lesu prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání přírody. Jak mohli účastníci vidět, pracoviště je vybaveno speciálními zahradními, výukovými a herními prvky pro děti i dospělé. Na závěr exkurze přítomní navštívili sad, ve kterém je vodní hřiště a včelí úly.

Společná výprava byla zároveň prostorem pro sdílení a výměnu zkušeností a názorů v oblasti environmentální výuky mezi všemi účastníky.

Kateřina Skalíková

Fotogalerii si prohlédněte tady:
http://www.mapopavsko.cz/prirodni-zahrady-poskytly-pedagogum-inspiraci-do-vyuky-fotogalerie/