Projekt MAP pomáhá i v online prostředí

Dámy a pánové,

věříme, že doba, kterou právě prožíváme přináší kromě jiného i nové výzvy. Pro zaměstnance MAS Opavsko, kteří jsou zapojeni do projektu MAP, to znamená také prohloubení online komunikace, nacházení efektivních nástrojů proto, abychom mohli přenést naše aktivity z reálného prostředí učeben, kabinetů a poslucháren do virtuálního prostředí webinářů, tutoriálů a videokonferencí. Připravujeme pro vás návody, jak zvládat přetížení z nastalé situace, kdy plníme současně roli rodiče, učitele a možná také i žáka, když se snažíme zdokonalovat v online komunikaci. Chystáme také návody, jak se lépe začlenit do procesu digitalizace výuky a také například, jak se odreagovat při vyrábění jednoduchých výrobků, abychom neopomíjeli už tak zanedbávané pracovní vyučování.

Připravujeme také rozsáhlou IT podporu pro celé území Opavska a Vítkovska. Už brzy! 

Sledujte náš web a hlavně Facebook MAP Opavsko a Vítkovsko.

 

Pár střípků z naší online činnosti. Jsme každý zvlášť, ale přesto dohromady. 🙂

Naše pravidelná porada

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008638) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.