Emoční sebeobrana pro pedagogy

8. listopad 2019
volno 2 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům MŠ, ZŠ

O čem to je: Workshop zaměřený na seznámení s teoretickými a metodologickými východisky vědomé práce s emočními procesy a osvojující si nástroje, které umožňují jednotlivci zvyšovat psychickou odolnost v emočně náročných situacích. Účastníci se seznamují se základními praktickými principy vědomého zpracování emocí.

Lektoři: Mgr. Lukáš Radostný, Mgr. Martin Sedláček – lektoři Emoční sebeobrany

Čas realizace: 9:00 – 16:30

Místo realizace: KUPE (Janská 7, Opava)

Účastnický poplatek: Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce: Ing. Daniela Nováková

Související příspěvky