Ředitelky školek debatovaly o operativním řízení

30. září 2020

Kompetence ředitelky MŠ prakticky, operativní řízení MŠ. Tak se jmenovalo metodické setkání určené vedoucím pracovníkům mateřských škol, které se uskutečnilo 30. září 2020. Setkání lektorsky vedla Iva Drholecká. “Na metodickém setkání jsme si upevnili povědomí o zákonech a vyhláškách, které definují nejen kompetence a pravomoci ředitele, ale i jeho povinnosti, a to vzhledem k zaměstnancům, rodičům, dětem, zřizovateli i veřejnosti, ” upřesnila garantka aktivity Eva Cveková. Na příkladech z praxe si účastnice setkání ukazovaly různé modelové situace, které v tomto procesu mohou nastat, i jak se těmto situacím vyhnout. “Hovořili jsme také o tom, jak správně delegovat a jak nastavit kontrolní systémy v organizaci tak, aby byly funkční a srozumitelné pro zaměstnance,” doplnila Eva Cveková.