Regionální identitu by mohla posílit databáze výukových programů

1. duben 2019

Pracovní skupina nazvaná Můj region – moje rodina, která pracuje na Opavsku, se sešla 1. dubna 2019 a tentokrát se zabývala především tématy zaměřenými k posílení regionální identity formou výukových programů kulturních organizací a škol. “Shodli jsme se na tom, že bude důležité vytvořit mapu, na které by mohli pedagogové najít  aktuální seznam například animačních programů zaměřených na toto téma,” uvedla garantka pracovní Kateřina Skalíková z MAS Opavsko z.s. Pracovní skupina se příště sejde společně s PS pracující na Vítkovsku 20. května, a na setkání budou pozvání i místní lídři.