Regionální učebnice – interaktivní seminář

11. březen 2021
volno 9 ze 10 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům MŠ, ZŠ, SVČ, DD a NNO, rodičům, veřejnosti

Obsah:   Seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve výuce. Ukážeme si význam regionálních učebnic, definujeme váš region pro zpracování do učebnice a zaměříme se na jeho specifika. Nabídneme různé pojetí tvorby učebnic. Dozvíte se, jak vznik učebnic financovat, jak je zapojit do ŠVP a výuky jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ. Součástí semináře bude i ukázka dvaceti učebnic z různých regionů ČR.

Lektor:  Ing. Martin Kříž (Chaloupky, o.p.s. – www.chaloupky.cz)

Čas realizace: 9:00 – 15:00

Místo realizace:  Matiční dům, Opava

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce. V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková (skalikova@masopavsko.cz)