René Szotkowski seznámil posluchače s riziky na internetu – fotogalerie

25. březen 2019

Jak být na internetu obezřetnější, jak předejít sextingu a a nebo jak nedávat záminky k nežádoucímu chování některým uživatelům internetu, přiblížil 25. března 2019 posluchačům na semináři Rizikové chování na internetu lektor E-bezpečí René Szotkowski. Seminář společně uspořádali Město Opava, Tým pro mládež a Místní akční skupina Opavsko v rámci MAP Opavsko II a Vítkovsko II.