Řídící výbor

Členové řídícího výboru

Zástupce Jméno a příjmení Funkce
Realizační tým MAP Ing. Jiří Krist předseda MAS Opavsko
Zástupce SO ORP Opava
Zástupce zřizovatele škol – větší obec Ing. Andrea Štenclová Pověřená osoba vedením – odbor školství – Statutární město Opava
Zástupce zřizovatele škol – menší obec Dana Schreierová Starostka – obec Neplachovice
Vedení škol – základní škola – dle §16 Mgr. Silvie Häuserová Ředitelka – Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12
Vedení škol – mateřská škola Bc. Petra Kirschnerová Ředitelka – Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace
Pedagogové Mgr. Antonín Hennig Zástupce ředitele/pedagog – Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí
Pedagogové – za školu zřizovanou dle §16 Mgr. Kateřina Prchalová Ředitelka/pedagog – Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
Pedagogové – v penzi s mnohaletou praxí PaedDr. Leoš Tesárek Bývalý ředitel/pedagog – Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace
Pedagogové Dana Jarošová Pedagog ZŠ Englišova, Opava
Školní družiny
Školní kluby
Základní umělecká škola Mgr. Marta Scholzová dipl. um. Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace
Organizace neformálního vzdělávání