Rozvoj čtenářské gramotnosti ZÁŽITKEM!!!

12. leden 2021 - 14. leden 2021
volno 5 ze 5 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  dětem MŠ a žákům  1-5. roč. ZŠ

O čem to je:  Aktivita je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ nejen formou autorského čtení, divadelního představení, ale  vlastního zapojení do dění celého příběhu. Programy si zvolí škola sama a nahlásí garantovi akce.

Programy najdete: www.adolfdudek.cz  Záložka Vystoupení.

Lektor:  Adolf Dudek (ilustrátor)

Termínod 12. – 14. 1.2021 (přesný harmonogram realizace po domluvě s garantem aktivity). Aktivita v rozsahu 60 minut.

Místo realizace:  v prostorách přihlášených MŠ a ZŠ

Kapacita:  dle kapacity školského zařízení – max. 55

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Pro školní rok 2020/2021 aktivita obsazena. MŠ  Opava, Šrámkova; ZŠ Otická, Opava, ZŠ Nový svět Opava; ZŠ a MŠ Pustá Polom; ZŠ Ochranova, Opava

Garant akce: PhDr. Eva Cveková