Sám sobě přítelem I: techniky sandplay, muzikoterapie a práce s tělem v péči o své zdraví (dvoudenní zážitkový workshop pro pedagogy MŠ)

21. leden 2021 - 23. leden 2021
volno 24 ze 24 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   pedagogům MŠ, kteří cítí únavu ze zaběhlých pracovních stereotypů a uvědomují si důležitost péče o sebe sama.

O čem to bude:  Seminář přinese účastníkům stručné teoretické poznatky, zejména ovšem praktické dovednosti pro citlivé ošetřování vlastní psychiky a posilování psychické odolnosti. Přístupy a techniky, ze kterých čerpá, lze řadit do 3 oblastí: sochání (práce s tělem) dle
V. Satirové, sandplay a muzikoterapie.  Využité techniky přinášejí inspiraci a jsou využitelné při každodenní adaptaci na zátěžové situace.

     Účastníci se mohou těšit na aktivity:

  • Biosyntetická rozcvička
  • Grounding a práce s dechem
  • Sandplay – písek jako okno do nevědomí
  • Síť vztahů
  • Kongruence a komunikační pozice ve stresu
  • Relaxace jako cesta k uvolnění a koncentraci
  • Sochy dle V. Satirové

Všichni účastníci obdrží terapeutické pomůcky, s nimiž v rámci celého workshopu budou pracovat.

Workshop byl odzkoušen celým pedagogickým sborem ZŠ Havlíčkova 1, Opava.

Lektoři:  Mgr. et Mgr. Martina Friedlová, Mgr. Svatava Drlíčková            

Čas realizace:  Odjezd 21. 1. v odpoledních hodinách z Opavy, návrat 23. 1. cca v 15:00 do Opavy (doprava zajištěna soukromým autobusem)

Nutné vybavení:  karimatka a deka (potřeba pro relaxační techniky)

Místo realizace:  Hotel Kamzík

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 20 dnů před konáním akce.

Přihlášení je závazné. Účastník po přihlášení bude požádán o zaplacení zálohové částky ve výši 1.500 Kč, která mu bude v den zahájení workshopu vrácena.

Garant akce:  Mgr. Gabriela Geherová (geherova@masopavsko.cz)