Sdílení dobré praxe v oblasti integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

volno 6 ze 6 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, asistentům pedagoga

Obsah:   Workshop bude zaměřen na předávání zkušeností v oblasti inkluze, práci s žáky, na výměnu metod a forem práce na jednotlivých stupních vzdělávání.  Dále se bude zabývat tím, jak najít cestu k žákům s podpůrnými opatřeními, žákům se zdravotními problémy, především tím, jak přistupovat k žákům s poruchami autistického spektra, jak je motivovat k výkonu a jak podpořit jejich sebevnímání a sebevědomí s využitím formativního hodnocení.

Součástí workshopu budou vstupy do vyučovacích hodin a názorná spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, tandemová výuka, sdílení zkušeností se speciálním pedagogem, metody, techniky využívané ve výuce, následný rozbor hodin s reflexí. 

Lektoři:  mentoři – pedagogové ZŠ Janáčkovo nám. Krnov (Mgr. Karel Handlíř – ředitel)

Termín: březen až duben 2020

Čas realizace: 8:30 – 12:30 (2 hodiny náslechů, rozbor hodiny a konzultace s pedagogy)

Místo realizace:  ZŠ Janáčkovo nám. Krnov (odvoz zajištěn)

Kapacita:  6 pedagogických pracovníků (ze 3 ZŠ)

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně dopravy)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková