Sdílení zkušeností, ale také šikana byly předmětem II. setkání školních psychologů

26. listopad 2018

V pořadí druhé metodické setkání školních psychologů se zaměřilo především na intervizi, tedy sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy. V tomto případě mezi školními psychology. Účastníky setkáním provedla Kateřina Dobešová, školní psycholožka a mentorka. S kolegyněmi se zaměřily na hledání optimálního řešení několika konkrétních kazuistik (případových studií).

Úvod setkání se zaměřil na společné sdílení zkušeností zúčastněných. Řešilo se zejména, jaké kompetence jako školní psychologové mají a jak jsou dále děleny mezi speciálního pedagoga popř. další členy školního poradenského pracoviště, ale také jak je nastavena spolupráce ve vztahu k vedení školy a ostatním členům pedagogického sboru. Kolegyně rovněž diskutovaly principy spolupráce s rodiči a s externími odborníky (např. dětskými psychiatry). Případová část setkání byla zaměřena například na řešení šikany na nižším stupni základní školy, kdy kolegyně společně hledaly optimální řešení dané situace. V rámci setkání rovněž zazněly požadavky školních psychologů z regionu na další vzdělávání např. za použití emočních karet (B-Creativ), na práci s pískovištěm či práci s třídním kolektivem (R. Braun, M. Hofmann). Následující setkání je naplánováno na jarní měsíce.