Seminář pro ekonomky/ekonomy školských zařízení

19. květen 2021
volno 15 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  ekonomickým pracovníkům škol

Obsah:  mzdová agenda, dotazy účastníků, výměna zkušeností

Lektorka:   Radka Tyburcová (www.pam-ucto.cz)

Čas realizace:  8:30 – 13:30

Místo realizace:  Lidový dům, Opava (Otická 1711/10)

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce. V případě, že se nemůžete zúčastnit a jste přihlášení, svou účast omluvte u garanta akce. Vaše místo bude neprodleně nabídnuto náhradníkům.

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek (horinek@masopavsko.cz)