Seminář pro ekonomky II

19. září 2019
volno 6 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  mzdovým a účetním pracovníkům ve školství

Obsah:  Seminář bude zaměřen na aktuální změny týkající se nového vykazování ve školství, tvorba tzv. PH MAXů.                                                                 Proběhne i ukázka přímo v softwarovém prostředí.

Lektor: Radka Tyburcová, PAM-ÚČTO, s.r.o.

Čas realizace:  8.30 – 14.30

Místo realizace:  Obecní dům Opava

Účastnický poplatek:    Žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce  Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka:  S sebou PC, poznámkový blog a tužku.

Garant akce:  Bc. Martin Hořínek