Seminář radil, jak zvládat emoční sebeobranu

8. listopad 2019

Workshop Emoční sebeobrany pro pedagogy se uskutečnil 8. listopadu 2019 v KUPE v Opavě. Zaměřil se na osvojení si principů úspěšného zvládání emočně náročných situací, které přináší každodenní praxe pedagogů. Věnoval se také úloze těla v procesu zpracování a prožívání emocí. “Jelikož emoční prožívání není od těla odděleno, byly účastníkům popsány signály, kterými tělo dává najevo, že k prožívání určité emoce již dochází – je důležité začít si všímat signálů, které tělo vysílá, neboť ty bývají často v předstihu oproti uvědomění si prožívání emoce,” přiblížila garantka akce Daniela Nováková.

Účastníci byli poučeni o tom, že v rámci jednoho celku dochází k vzájemným interakcím jak systému kognitivního (myšlenky, představy, vyjádření), systému emočního (nálady, pocity, afekty) i systému tělesného (fyzické pocity, napětí, změny tělesných funkcí apod.). Tato trojjedinost dělá člověka tím kým je. Základem zdravého prožívaní je co možná největší  propojenost těchto systémů.

Účastníkům byla popsána vzájemná provázanost především systému emočního a tělesného a vysvětlena skutečnost, že tělo reaguje s poměrně velkým předstihem před tím, než si člověk uvědomí, že se s jeho psychikou „něco“ děje. Účastníci se učili všímat si signálů těla, které běžně ignorujeme – např. nevědomé zatínání pěstí, čelistí, propínání v kolenou atd. Následně bylo popsáno, co nám tímto tělo říká a jak bychom měli reagovat.

Každý z účastníků si uvědomil tenzi či vyloženě blok v některé části svého těla a odnesl si doporučení jak se svým tělem a psychikou pracovat.

“Akcí byla u účastníků nastartována změna ve vnímání svého těla a uvědomění si potřebnosti a užitečnosti práce s vlastním tělem. Velký přínos semináře spočíval v přenosu informací a zkušeností účastníků kurzu směrem k pedagogickým kolegům a nastartování změny v uvažování, a sice v tom, že pedagog není superhrdina, je to také „jenom“ člověk a kromě odborných příprav na vyučování musí pracovat také sám na sobě a svém pocitu „pohody“,” komentovala akci Daniela Nováková.

Související příspěvky