Seminář se věnoval nepochopení inkluzivní novely

29. leden 2019

Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona v praxi – a jak na ně. To byl název semináře, který se uskutečnil 29. ledna 2019 v Opavě. Jeho lektorkou byla Mgr. Veronika Doležilová, právnička, členka iniciativy Rodiče za inkluzi. Cílem akce bylo seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími pochybeními při používání nových pravidel vzdělávání dětí se SVP, která mnohdy vedou i k protiprávnímu stavu. Podstata pochybení vychází nejčastěji ze setrvávání na praxi „starého“ systému, či z neuvědomění si souvislostí. Proto bylo součástí semináře i vysvětlení postupu vhodného a mnohdy i jednoduššího. Kromě interpretace právní normy zazněly také osobní zkušenosti lektorky se vzděláváním dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami, především pak s dětmi nadanými. Seminář byl rozdělen do 3 části: I. Co obsahuje a co neobsahuje tzv. inkluzivní novela školského zákona, II. (nejen) Nové definice a rozdíly v postavení dětí s odlišnostmi ve starém a v novém systému, III. ŠPZ, PLPP, IVP – jeho druhy a IV. Význam a projevy změn v systému.

V části přehled změn inkluzivní novely se hovořilo, že se nyní již děti/žáci neposuzují dle druhu odlišnosti (žák se zdravotním postižením , sociálně znevýhodněný žák atd.), ale podle potřebné podpory. Poskytování podpůrných opatření je nyní právním nárokem, což před novelizací nebylo. Zároveň zpráva z vyšetření ŠPZ je nyní rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat, což může učinit jak rodič, tak škola. Lektorka účastníkům rovněž objasnila změny týkající se definice dítěte s SVP a dětí mimořádně nadaných a definice speciálních vzdělávacích potřeb. V další části semináře se lektorka věnovala rozdílům mezi podpůrnými opatřeními a organizační podporou, kterou může škola žáků s SVP zajistit.

Seminář byl nabitý informacemi a lektorka rovněž dávala prostor na dotazy účastníků, které se týkaly jejich potíží spojených s inkluzivní novelou. Akce měla mezi účastníky pozitivní ohlas.

Lucie Stanjurová