Setkání angličtinářů přineslo nové náměty do výuky

13. listopad 2019

V neformálním prostředí kavárny Obecního domu proběhlo první metodické setkání pedagogů jazykových věd z regionu Opavska ve školním roce 2019/2020. Hlavní lektorkou byla opět Mgr. Veronika Kotůlková, PhD., pedagožka cizích jazyků a ředitelka ZŠ Labyrint ve Lhotě. Zúčastněné pedagožky diskutovaly o svých zkušenostech z výuky anglického jazyka. Veronika Kotůlková jim poskytla několik tipů na zpestření výuky anglického jazyka. Účastnice sdělily, že by přivítaly, kdyby příští Učitelská kavárna proběhla formou procházky po Opavě a výkladu o její historii a zajímavostech – samozřejmě v anglickém jazyce.