Simulační hry pro žáky

12. březen 2021
volno 60 ze 60 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:   žákům 7. – 9. ročníků ZŠ

Obsah:  školní výukové programy s tematikou globálního vzdělávání a trvale udržitelného života. Programy jsou vedené poutavou interaktivní formou simulačních her. Nedílnou součástí programu je reflexe spojená s propojováním zážitků a poznatků ze hry se situacemi z reálného světa a s přemýšlením nad možnostmi řešení problémů, o kterých hry pojednávají. Programy jsou určeny pro třídní kolektivy 7. – 9. ročníků.

Lektor: Ing. Tomáš Brabenec (Chaloupky, o.p.s. – www.chaloupky.cz)

Rozsah:  2 vyučovací hodiny

Místo realizace: v prostorách přihlášených ZŠ

Kapacita: až pro 60 účastníků

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity). Přihlašujte se jako osoba vyčleněná za konkrétní školu – není nutné hlásit žáky. Danou osobu následně zkontaktujeme a dohodneme realizaci. Přihlašujte se nejpozději do 3. 11. 2020. Kapacita omezena.

Garant akce: Bc. Kateřina Skalíková (skalikova@masopavsko.cz)