Seminář pro ekonomky/ekonomy školských zařízení

volno 15 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pro uživatele systému od společnosti Gordic s.r.o.

O čem to bude:  seminář bude zaměřen na aktuální změny týkající se nového vykazování v systému, účtování majetku, nastavení a konfiguraci systému, ekonomika školy.

Lektoři: Gordic spol. s. r. o.

Termín:  květen 2020

Čas realizace: 8:30 – 14:30

Místo realizace: bude upřesněno

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 5 dnů před konáním akce.

Poznámka:  s sebou PC, poznámkový blog a tužku

Garant akce: Bc. Martin Hořínek