Školní asistenti řešili výchovné potíže

4. listopad 2019

Již páté setkání asistentů pedagoga a školních asistentů z opavského regionu se uskutečnilo 4. listopadu 2019 v coworkingovém centru LoveCoWork v Opavě. Metodické setkání bylo zaměřeno hlavně na řešení výchovných potíží žáků, se kterými se asistenti setkávají velmi často. Lektorsky jej vedla Olga Kusá, která se již více než 15 let profesně věnuje pedagogice „problémového chování žáků“. “V úvodu se Olga Kusá věnovala ukotvení práce asistentů pedagoga v české školní legislativně a mimo jiné (vzhledem k velké různorodosti pojetí funkce asistenta pedagoga na jednotlivých školách) zdůraznila potřebu vyhotovení pracovní náplně každého jednoho asistenta pedagoga, což by mělo být prvním krokem ke stanovení efektivní tandemové spolupráce asistentů pedagogů s pedagogy,” přiblížila obsah setkání garantka akce Daniela Nováková. Následně probíhalo setkání tzv. Balintovskou intervizní metodou, kdy účastnici přinášeli k řešení různorodé situace, které ve škole při práci se svými žáky řeší a společně s ostatními rozebírali možnosti přístupů k řešení takovýchto situací. “Setkání probíhalo ve velmi přívětivé atmosféře, která vedla k otevřenosti ve sdílení zážitků z konkrétních situací ve školách, pocitů či nejistot a účastníci následně odcházeli povzbuzeni do další práce asistentů pedagogů,” hodnotila setkání Daniela Nováková.