Školní parlamenty nejsou konkurencí

5. prosinec 2018

Akce byla pokračováním cyklu zaměřeného na podporu školních parlamentů. Tentokrát šlo o burzu nápadů, které si účastníci jako příklady dobré praxe navzájem sdíleli, ať už šlo o úspěšné školní projekty na podporu děti z rozvojových zemí nebo podporu v oblasti lidských práv (Maraton psaní dopisů) či dobrovolnické projekty (72 hodin) nebo charitativní prodej žákovských výrobků. Své zkušenosti z práce ve školním parlamentu s účastníkům zprostředkovala i žákyně ZŠ Šrámkova, která pracuje již několik let například na projektech pro Afriku a v dalších oblastech. Účastníci se shodli na tom, že sdílení nápadů a vzájemná inspirace je v této oblasti velice prospěšná a že v oblasti participace mládeže do veřejného života je propojení potřebné a že je nevnímají jako konkurenci, ale žádoucí obohacení. Přítomní se shodli také na tom, že by rádi do dalšího setkání zapojili více žáků a společně by chtěli také hledat způsoby, jak motivovat děti k samostatné práci.

Milan Freiberg