Skupinová práce v kariérovém poradenství na ZŠ/SŠ – práce s žáky ve školním prostředí

2. září 2020
volno 15 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: kariérovým poradcům, výchovným poradcům a školním psychologům

Obsah: Cílem kurzu je nabídnout způsoby a formy práce se školní skupinou v kontextu kariérového poradenství. Vzhledem k výraznému posunu ve vývoji kariérového poradenství (nejen) v Evropském měřítku, bude úvodní část kurzu věnována trendům a současně i výzvám v této oblasti. Účastníci si, mimo jiné, vyzkouší různé aktivity z oblasti kariérového poradenství, zaměří se na jejich využitelnost v praxi a výtěžnost v rámci individuálního rozvoje žáka. Kurz je akreditován v rámci DVPP.

Lektorka: Dorota Madziová

Termín:  26. 8. a 2. 9. 2020

Čas realizace: 9.00 – 16.00

Místo realizace:  Matiční dům v Opavě

Financováno z prostředků projektu MAP Opavsko II.

Přihlášení:   Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II.

Garant akce:  Ing. Daniela Nováková