Smyslové vnímání přírody (program Zdravého stravování pro děti a žáky MŠ a ZŠ, rodiče, pedagogy)

9. červen 2020
volno 3 ze 20 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to bude:  Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité, řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např. konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené na všechny lidské smysly.

Lektoři: Mgr. Vendula Šimková – Chaloupky, o. p. s.

Čas realizace: 9:00 – 15:00

Místo realizace: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě

Kapacita: 15 osob

Účastnický poplatek: žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II

Přihlášení: Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková