Smyslové vnímání přírody (program Zdravého stravování pro děti a žáky MŠ a ZŠ, rodiče, pedagogy)

volno 14 ze 15 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno:  pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to je:  Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité, řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např. konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené na všechny lidské smysly.

Lektorky:  Mgr. Vendula Šimková (Chaloupky, o. p. s.)
Bc. Martina Munduchová (Chaloupky, o. p. s.)

Termín:  květen 2020 (bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách)

Čas realizace:  bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách

Místo realizace:  bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách

Účastnický poplatek:   žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 15 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková