Konference k místně zakotvenému učení. Učíme se za školou

25. květen 2020
volno 75 ze 80 místPŘIHLÁSIT SE

Určeno: pedagogům a vychovatelům 1. a 2. stupně ZŠ, SVČ a NNO

O čem to je:  Jednodenní konference na téma: Jak využít místně zakotvené učení v praxi? Setkání přiblíží aspekty místního prostředí (přírodní, kulturní nebo historické souvislosti) jako jednotícího kontextu pro výuku.

Program:  bude upřesněn

Čas realizace: 8:00 – 17:00 (bude upřesněno v Katalogu 2 a na webových stránkách)

Místo realizace:  zámecký areál v Raduni

Účastnický poplatek:  žádný – hrazeno z prostředků projektu MAP Opavsko II (včetně občerstvení a lektorného)

Přihlášení:  Na akci se přihlašujte skrze webové stránky projektu MAP Opavsko II (po přihlášení hledejte příslušnou akci v záložce Aktivity – Chystané aktivity).

Přihlašujte se nejpozději 15 dnů před konáním akce.

Garant akce:  Bc. Kateřina Skalíková